1. november 2018

Temadage

Temadage

Underviser Bjarne Frederiksen, Psykoterapeut.

Temadagene vil have fokus på, at du tilegner dig kompetencer indenfor de arbejdsrettede, sundhedsmæssige og personlige områder.

Undervisningen foregår i Strandparken Ressourcecenters mødelokale. Der er tale om holdundervisning på max 9 deltagere. Der serveres kaffe, the og frugt ved alle temadage.

Vi arbejder bl.a med følgende områder.

På baggrund af det ”moderne” samfunds forhold, forventes det, at vi som menneske er konstant omstillingsparat. Det at være menneske er en eksistentiel udfordring, men at være menneske i et arbejdsforhold, en familie, eller en gruppe gør denne udfordring endnu større.

Udtrykket ” Work Life balance”, betyder, at grænsen mellem arbejdsliv og andet liv er flydende og derfor bliver det for mange sværere og sværere, at skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og eget liv.

Det er de grundlæggende spændinger – spændinger mellem, at være menneske og samtidig udfylde sine ”roller” som helt åbenlyst sender mange ud i en stressbetinget sygdom.

Stress – er ikke en sygdom, men kroppens svar på en belastning af fysisk eller psykisk karakter og som betyder, at hvis man ikke gør noget ved den situation der medfører stress, udsættes vi for en belastning, der kan medføre, at man får kroniske stresssymptomer dvs. en stressbetinget sygdom.

Vi ved af erfaring, at de mennesker som har en længerevarende sygdom bag sig på grund af stress, ofte rammes på deres selvværd, de mister troen på sig selv og det bliver deres ”sygerolle” der definerer dem som menneske og ikke deres evner og ressourcer.

En meget væsentlig forudsætning for at få et godt liv er, at vi selv tager ansvar og aktivt bevæger os i retningen af det, der betyder noget for os.

At tage ansvar for sit eget liv indebærer, at man vedkender sig sin livsførelse, sine valg og sine fravalg. Igennem øget selvbevidsthed bliver du bedre til, at forstå din rolle i en forandringsproces og til at tage aktivt del i de ændringer, der er relevant for dit erhvervsforløb.

Evnen til, at være fuldt tilstede i nuet.

Mindfulness som metode og teknik kan bruges til, at opnå en højere livskvalitet, f.eks. ved at give øget indre ro, reducere stress, øget koncentration og effektivitet i hverdagen, give større selvindsigt, samt skabe bevidsthed om egne tankestrømme. Et centralt punkt i Mindfulness er evnen til nærvær, og fuld opmærksomhed på det der er lige nu, derved opøver man evnen til, at agere i stedet for, at reagere.

Værdier er betegnelsen for hvem vi er – og ikke hvem vi gerne vil være, eller hvem vi tror vi skulle være. Sagt på en anden måde så repræsenterer vore værdier vor unikke og individuelle essens.Vore værdier er en slags kompasretning der viser os hvad der virkelig betyder noget for os og når vi lever efter og gennem vores værdier vil vi have større mulighed for, at skabe det ”gode liv”

Vi vægter: Det er vigtigt, at have et godt netværk fordi det kan hjælpe den enkelte i mange af livets aspekter, også når vi løber ind i svære udfordringer som vi alle gør, før eller siden i vores liv.
Netværk handler om at give og tage, men ikke på – noget for noget – måden, og nøgleordene i netværk er: tillid, gensidighed og relationer. Et godt netværk kan bane vejen til at finde job – ikke ment som at man skal bede sit netværk om job, men at man skal bruge sit netværk til at få viden og kontakter på relevante områder og der igennem:

  • Brande sig selv og være synlig i forhold til relevante job/ uddannelses muligheder.
  • Skaffe information om relevante job/ uddannelse

Faktisk kan netværk være vejen til alle vores mål, ligesom man ved at netværke kan hjælpe andre til at nå deres mål.