Strandparkens Ressourcecenter

INDIVIDUELT ERHVERVSRETTET FORLØB PÅ SKÅNSOMME VILKÅR

Du er kilden til den forandring du ønsker at se…
Forløbet tager udgangspunkt i samtaler med psykoterapeuterne i Strandparkens Ressourcecenter

VI ER FOR DIG SOM

 – er sygemeldt pga. stress, depression eller udbrændthed.

– er ung og på vej til arbejds- og uddannelsesmarkedet.

– har brug for et terapiforløb af privat karakter.

– vil tilbyde kursus for medarbejdere.

Overordnet betragtet er forløbet/ processen bygget op omkring 3 faser

Forudsætning for deltagelse er, at du mestrer det danske sprog i skrift og tale. Formålet med samtalerne er, at du skaber mulighed for, at du kan aktivere dine ressourcer så du bliver i stand til at orientere dig hen imod arbejds- og uddannelsesmarkedet. Varighed af forløbet er for de personer der er henvist fra kommunerne som udgangspunkt 8-12 uger.

Begrebsliggørelse

I første fase er målet, at lære deltagerne at forstå deres egen problemsituation på en anderledes konstruktiv måde, så de igen bliver i stand til at honorere de krav, der stilles i samfundslivet i almindelighed og i arbejdslivet i særdeleshed.

Færdighedsindlæring

I anden fase gælder det indlæring og udvikling af den enkeltes evner og formåen, det vil sige at skabe mulighed for, at deltagerne bliver motiveret til at følge problemformuleringer op i praksis og etablere fremadrettede ændringsstrategier med dem selv ved roret.

Anvendelse

I tredje fase rettes opmærksomheden mod fremtiden og den enkeltes ønsker bringes i fokus, men hensyntagen til den løbende vurdering af kvalifikationer herunder, stabilitet, arbejdsprocessens kvalitet, motivation, selvstændighed, kritiske situationer og sociale færdigheder.